Neverbalna komunikacija

Neverbalna komunikacija je način komunikacije na temelju govora tijela, pokreta, tona glasa, izraza lica, kontakta očima i tako sličnog. Neverbalna komunikacija je važan dio naših…

Psihoanaliza

Teorija psihoanalize započinje s pretpostavkom da ljudska psiha ima tri razine koje stalno međusobno djeluju, ali su i u međusobnom sukobu. Jedna od ključnih ideja…

Motivacija i osjećaji

Što pokreće ljudsko ponašanje i tjera ga dalje? Načelo motivacije objašnjava da ljudi teže postizanju određenih ciljeva. Ljudi su motivirani mnogobrojnim čimbenicima, iznad svega osječajima.…

Učenje i pamćenje

Učenje se odnosi ne samo na pohranjivanje informacija i stjecanje novih vještina nego i na sakupljanje iskustva. U tom procesu pamćenje igra središnju ulogu. Učenje…

Mentalne bolesti i dijagnoze

Ljudi mentalnim bolestima izražavaju poremećaje u razmišljanju i ponašanju. Njihovi simptomi mogu biti dovoljno akutni da bolesnici ugroze sebe i druge.

Počeci psihologije

Rano u povijesti znanstvenici – prvenstveno filozofi – počeli su analizirati um. Psihologija nije postala neovisna znanost dok znanstvenici nisu počeli izvoditi eksperimente..