Mentalne bolesti i dijagnoze

Ljudi mentalnim bolestima izražavaju poremećaje u razmišljanju i ponašanju. Njihovi simptomi mogu biti dovoljno akutni da bolesnici ugroze sebe i druge.