Psihoanaliza

  • Teorija psihoanalize započinje s pretpostavkom da ljudska psiha ima tri razine koje stalno međusobno djeluju, ali su i u međusobnom sukobu. Jedna od ključnih ideja je da se svjesnim umom ne može pristupiti svim dijelovima i sadržaju psihe. Umjesto toga osoba ih nije svjesna, pa ipak imaju snažan utjecaj na njezine misli i ponašanje. Neriješeni sukobi koji mogu rezultirati psihičkim poremećajima se otkrivaju i procesuiraju za vrijeme terapije psihoanalizom
Sigmund Freud

Krajem 19.st. Sigmund Freud je razvio teoriju o ljudskoj psihi koja je uključivala procese nesvjesnog. Sadržaj nesvjesnog, tvrdio je, ima značajan utjecaj na pojedinca.

Sigmund freud – glavni predstavnik psihoanalize

Rođen u moravskoj 1856. Freud je odrastao u Beču gdje je studirao medicinu. Uskoro je priznat u gradu kao vrhunski neurolog. Da bi nastavio obrazovanje Freud je studirao kod profesora Charcota u Parizu. Ondje je naučio hipnozu koja se koristila kao nova terapija za liječenje histerije. Vrativši se u Beč Freud je otvorio vlastitu praksu 1896. i počeo raditi u razvoju tehnika psihoanalize. Paralelno njegovom istraživanju nesvjesnog osnovao je Psihološko udruženje 1902. u kojem su osim njega članovi bila još četiri bečka liječnika. Međunarodno psihoanalitičko udruženje je iz ovog udruženja nastalo 1911. Već na samom početku razvile su se različite grane iz Freudovog stava o psihoanalizi- na primjer, C.G. Jung i Alfred Adler su osnovali vlastite škole psihoanalize. Nakon nacističke okupacije Austrije, Freud i njegova obitelj su pobjegli u London. Odande se psihoanaliza raširila svijetom.

Psihoanaliza neurologije naučila nas je da prepoznajemo intimnu povezanost između mokrenja kreveta i osobine karaktera ambicije. – Sigmund Freud

Psihoanaliza – Topološki model

Psihoanaliza uspoređuje ljudsku svjesnost s ledenjakom, čiji je najveći dio skriven pod vodom.

Psihoanalizom prema Freudu ljudski se um sastoji od tri razine: svjesno, presvjesno i nesvjesno. Prema stanovištu psihoanalize večina psihe ostaje skrivena poput ledenjaka koji pluta vodom. Samo je maleni dio sadržaja koji određuje ljudsku percepciju i ponašanje na raspolaganju i svjesnom umu- tj. vrh ledenjaka. Iako većina ‘leži’ pod vodom vrši veliki utjecaj na osobu. Sadrži skrivene strahove, otisnute sukobe i traumatska iskustva kao i urođene okidače i instinkte. Ovaj je sadržaj organiziran u slojevima prema različitim fazama razvoja.

Najniža razina- nesvjesno- nije dostupna osobi i uključuje instinkte, genska obilježja i osnove psihoseksualnog razvoja. Iako nema direktnog pristupa može se otkriti korištenjem određenih psihoanalitičkih tehnika poput hipnoze i interpretacije snova. Srednja razina- presvjesno-je djelomično pristupačna, jer se pojedinac može koncentrirati kako bi njezin sadržaj doveo do razine svjesnog uma. Presvjesno sadrži strahove, obilježja osobnosti i potisnute sukobe.

Slučaj Anne O. – ishodišni trenutak u psihoanalizi

Ana O. se često smatra važnim ishodišnim trenutkom u psihoanalizi. Josef Breuer, liječnik i Freudov prijatelj uspio je u liječenju različitih simptoma Anne O. (alias za Berthu Pappenheim) ukljujući parcijalnu paralizu, poremećaje u gledanju i tendenciju padanja u trans. Osim davanja morfija liječenje je uključivalo razgovor.

Breuer je hipnotizirao pacijenticu i dopustio joj da slobodno govori- što je Freud kasnije nazvao slobodne asocijacije. Ovom terapijom su njezini fizički simptomi, za koje je Breuer vjerovao da su porijeklom psihološki, nestali. Kasnija su ispitivanja pokazala da Anna O. vjerovatno nije u otpunosti izliječena govorom.

Psihoanaliza – Linkovi za knjige


Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *